En liten frisk luft kan gå langt når det kommer til lungene. Men, bortsett fra mindre eksponering for forurensning, kan oppvokst på landsbygda ha en ekstra helsefordel. Ifølge en nylig studie hadde barn utsatt for hunder eller husdyr i sitt første år av livet redusert risiko for astma. Forskere evaluerte landsdækkende data fra barn født i Sverige mellom 2001 og 2010. De fant at barn i skolealderen oppvokst rundt husdyr i sitt første år av livet hadde en betydelig lavere risiko for å utvikle astma! Faktisk var disse barna 52 prosent mindre tilbøyelige til å utvikle astma enn barn som ikke hadde eksponering. Selv om mannens beste venn ikke hadde helt innflytelse, hadde barn som hadde eksponering for hunder i sitt første år 13 prosent mindre sannsynlig å ha astma etter seks år enn barn som ikke hadde eksponering.Reset Colectivo y Despertar (Completo) Suzanne Powell - Barcelona (Desember 2021).