I løpet av mandagen har en kampanje støttet av 25 grupper, inkludert Miljøgruppen, Campaign for Safe Cosmetics og Physicians for Social Responsibility, oppfordret Johnson og Johnson til å fjerne potensielt karsinogene kjemikalier fra deres babyprodukter innen 15. november. De rødflaggede ingrediensene-1, 4-dioksan og quaternium-15-finnes i populære produkter som Johnson's Baby Shampoo og Aveeno Baby Soothing Relief Creamy Wash.1.4-dioxan, et løsningsmiddel som brukes til å gjøre kjemikalier mildere på huden, har vist seg å forårsaker svimmelhet, døsighet, hodepine, samt irritasjon av øyne, nese og hals, mens quaternium-15 frigir formaldehyd, et vanlig desinfeksjonsmiddel, nylig blitt klassifisert som et humant kreftfremkallende middel av det amerikanske nasjonale toksikologiske programmet.

Spinosaurus fishes for prey | Planet Dinosaur | BBC (Kan 2022).