Spiseforstyrrelser kan kjøre spekteret fra anoreksi til bulimi. Alle kan kaste en pasient inn i en vanskelig kamp for å overvinne problemet. Psykoterapeut Joanna Poppink diskuterer om noen kan fullt ut gjenopprette.

The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE (Juni 2022).