I en nylig studie ble deltakerne vist på videoer av kvinner som gjorde nøytrale aktiviteter, som for eksempel å jobbe på kontoret eller ta vare på barna sine. Når videoene var parret med en luftblast som luktet som svette, ga deltakerne kvinnene i videoene som tilsynelatende mer stresset. Og mannlige (men ikke kvinnelige) deltakere trodde kvinnene syntes mindre trygge, kompetente og troverdige. Lukt av svette virker som et kjemisk nødsignal - selv når du er rolig, samlet og uten hint av glans.