Faktisk, ifølge nyere forskning fra Canada, har undervektige mennesker en enda høyere risiko for å dø enn fedme mennesker gjør. Forskerne analyserte 51 studier og fant at undervektige personer var 1, 8 ganger så sannsynlig å dø av hvilken som helst grunn enn folk med normale BMI, mens overvektige personer var 1, 2 ganger så sannsynlige. Forskerne påpeker at BMI kan brukes til å avgjøre om noen bærer for mye fett, så vel som om en person har nok bein og muskelmasse til å være sunn.

What BMI doesn't tell you about your health (Desember 2021).