Kaffe legger ikke bare til litt ekstra pep i ditt skritt, det kan faktisk øke livet ditt! En nylig studie publisert i journalen Sirkulasjon antyder at sipping på morgenen brygger daglig kan forlenge livet ditt. Forskere utforsket enorme mengder data, som ble samlet over flere tiår, fra helsepersonell som hadde fullført detaljerte spørreskjemaer om deres daglige mat og drikkeforbruk. Selv om det ikke er en sammenheng mellom kaffe drikking og forlenget liv med røykere, høster ikke-røykere fordelene. Faktisk har ikke-røykere som drikker to til fem kopper på reg, en 15 prosent lavere risiko for tidlig dødelighet. Dette inkluderer kardiovaskulære og nevrologiske sykdommer, så vel som selvmord.Lazer Team (Desember 2021).