Ekteskapelig salighet kan vente, ifølge en juli 2013-studie som sier at kvinner venter lenger for å knytte knuten - om i det hele tatt - disse dager. Ikke lenge siden på 1950-tallet var omtrent 65 prosent av kvinnene over 15 år gift. Nå sier forskere ved National Center for Family and Marriage Research (NCFMR) på Bowling Green State University at statistikken har endret seg dramatisk. Mindre enn halvparten av alle kvinner i USA er gift i dag, noe som gjør dette til den laveste prosent siden århundreskiftet.

Blind i arbeid "På kopirommet" (Juni 2022).