I en nylig studie ble amerikanere som studerte hebraisk vist en rekke komplekse former. Studentene ble ikke fortalt at bildene var organisert i åtte grupper på tre basert på felles attributter. Deltakerne som var best i å plukke ut lignende figurer, hadde også tatt opp den mest hebraiske på slutten av to semestre. Forskerne mener at dette betyr at det å lære et nytt språk ikke bare er språklig begavet, men er - i hvert fall delvis - en form for mønstergenkjenning.

Mi Ridell - Tips för bra kroppsspråk (Kan 2023).