En nylig studie av 2 721 personer med kronisk smerte identifiserte fire spesifikke genvarianter som synes å spille en rolle i hvordan smerte føles. En ble oftest funnet hos personer som har høy toleranse for smerte, to ble ofte funnet hos personer med moderat toleranse og en var spesielt sannsynlig hos personer som var mest følsomme for smerte. Hvis du ikke kan ta smerte, kan det bare være i din DNA, softie.

Annoying Orange - Tough Enough (Juni 2022).