Internett er en morsom ting. På den ene siden er det et vell av informasjon der ute for hånden. Nesten alt du vil vite kan bli funnet, fordi folk har tatt seg tid til å sette det opp på nettet. På den annen side forplikter denne mengden informasjon oss til å velge hvilke kanaler av informasjon vi bruker. Og som en følge av dette, begrenser vi ofte uforstyrret våre alternativer til de vi er enige om.

Spooky Challenge Musically and TikTok Compilation 2018 (Oktober 2020).