Jean mottar endelig nyhetene hun har ventet på. Imidlertid er hun umiddelbart skuffet - hvis hun aksepterer sin nye kampanje, må hun bevege seg lenger nordover, der vintrene er lange og frie. Hun håpet hennes kampanje ville tillate henne å holde seg i et varmt klima. Jean kan ikke forestille seg å være lykkelig i så hardt vær. Etter mye overveielse bestemmer Jean at hun ikke vil godta kampanjen. Vi vet alle at våre beslutninger i dag vil påvirke vår lykke i fremtiden. Hvis dette er sant, hva påvirker vår daglige beslutningstaking? Svaret er våre spådommer om vår fremtidige lykke. I det ovennevnte scenariet bestemmer Jean seg for ikke å godta jobbreklame fordi hun forutser at hun ikke vil nyte livet hennes på et sted med så kaldt vær. Men hvordan vil Jean noensinne vite om hun tok den riktige avgjørelsen? Hva om denne kampanjen ville ha ført til en overordnet lederstilling? Hva om hun ville ha akklimatisert seg til det tøffe været etter bare et år eller to? Hver dag tar vi beslutninger basert på hvor glade vi forventer å føle i fremtiden. La oss ta en nærmere titt på hvordan vi gjør slike lykkeforutsigelser.

Gir det mening å sette mål for å bli lykkelig og få indre ro? (September 2020).